Zúčtovací vztahy_test č. 2

No Description

Reklamace odběratele na vadu dodávky ve výši 2 000 Kč. Dodavatel uznal v tomtéž účetním období oprávněnost reklamace, vystavil opravný daňový doklad a vrátil požadovanou částku odběrateli.

Return to the quiz maker homepage.

Sorry. You need to have Javascript enabled to view this content. It is designed for use with Internet Explorer 8+, Firefox 10+, Chrome 17+, Android 2.0+, iOS 4.0+